The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

veľmi

vysoké

Užitočnosť pre prax

Ročník

Názov predmetu:

výborná

Predmet štúdia

nevyhovujúca

Zrozumiteľnosť výkladu

Meno vyučujúceho

teacher's name

Spätná väzba

Koľko % hodín ste vynechali?

 

1          2          3          4          5

Váš komentár:

1          2          3          4          5

Prekrývanie predmetu s inými predmentmi

Návštevnosť hodín

Pripravenosť na hodinu

Prosím vyplňte

do 10%    do 25%    do 50%    do 75%     100%

žiadne

Zaujímavosť výkladu

Uveďte prosím svoje anonymné hodnotenie predmetu

Odpadávanie prednášok

Budete hodnotiť: