The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

 

veľmi

Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je

Som

Aká intenzívna by bola túžba sa z toho dôvodu vyhnúť  kričaniu?

Informácie o Vás

rokov

vo veku

Dotazník

vôbec

nie

1        2       3       4       5       6       7

Nakoľko je pravdepodobné, že by ste sa práve z tohto dôvodu skutočne vyhli kričaniu na priateľa?

Vážený respondent,

prosím Vás o vyplnenie tohto dotazníka, týkajúceho sa správania sa ľudí v konfliktoch. Účasť je anonymná a údaje budú použité výhradne na výskumné účely.

Na každú otázku prosím odpovedajte úprimne. Neexistuje „správna“ alebo „nesprávna“ odpoveď.

 

Ďakujem za Váš čas a spoluprácu. 

PhDr. Katarína Vasková

Predstavte si, že vás podrazí váš blízky priateľ, alebo partner.

Predstavte si, že by ste v danej chvíli mali chuť na neho kričať (alebo mu nadávať). Napíšte najpravdepodobnejší dôvod, pre ktorý by ste to neurobili.

Teraz bude nasledovať niekoľko výrokov. Na škále 1 – 7 vždy zaškrtnite tú možnosť, ktorá vás najlepšie vystihuje, pričom platí, že 1 znamená „vôbec nie“ a 7 „veľmi

Predstavte si, že pre tento váš dôvod chcete upustiť od kričania. Aká silná je tá túžba nenakričať na neho práve pre tento dôvod?

Predstavte si, že by ste na neho skutočne kričali. S akým cieľom by ste to urobili?

Predstavte si, že pre tento váš dôvod chcete upustiť od kričania. Aká silná je tá túžba nenakričať na neho práve pre tento dôvod?

1        2       3       4       5       6       7

 veľmi

vôbec

nie

Predstavte si, že pre tento váš dôvod na neho túžite kričať. Aká silná je tá túžba urobiť to práve z tohto dôvodu?

Nakoľko je pravdepodobné, že by ste sa práve z tohto dôvodu skutočne vyhli kričaniu na priateľa?

Nakoľko je pravdepodobné, že by ste to práve z tohto dôvodu skutočne urobili?

Aká intenzívna by bola túžba na neho z toho dôvodu kričať?

Keby som na takého priateľa kričal, tak by to moji blízki schválili.

Moji blízki, by so mnou boli veľmi spokojní, keby som na neho kričal.

Snažil by som sa zostať pokojný.

Pre mňa dôležití ľudia si myslia, že by som na neho v takej situácii mal kričať.

Dával by som si pozor na to, čo hovorím.

Kontroloval by som sa.

Snažil by som sa udržať svoje emócie na uzde.