Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Snažím sa o to, aby som mal dobré vzťahy s inými ľuďmi

oblasť v ktorej pracujete

Dotazník SHSC

Uveďte nakoľko každé z tvrdení vyjadruje, čo je pre Vás typické

Snažím sa starať o svoje zdravie

Som

O Vás

Snažím sa spoliehať sa v prvom rade na seba

Dávam si pozor, aby som sa nezranil

celkovo ste zamestnaný

Snažím sa pozerať sa na seba pozitívne

vo veku

1          2          3          4          5

vôbec

nie

rokov

veľmi

 

rokov

Snažím sa byť pozitívne naladený

Dávam si pozor, aby som neochorel

Dbám o to, aby som sa dobre vyspal

Snažím sa hľadať pozitíva aj v mojich neúspechoch

Snažím sa o to, aby môj život mal zmysel

Snažím sa rozvíjať svoj potenciál

Snažím sa mať pod kontrolou svoje prostredie

Snažím sa byť pozitívne naladený

Snažím sa porozumieť problémom iných ľudí

Snažím sa, aby to, čo robím, bolo v súlade s mojimi zásadami

Snažím sa využívať to, čo mi moje okolie ponúka

Snažím sa ísť za svojimi cieľmi

Snažím sa porozumieť problémom iných ľudí

Snažím sa mať dobrú náladu

Snažím sa využívať svoje schopnosti

Starám sa o svoj chrup

Starám sa o hygienu celého tela