Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Snažím sa o to, aby som mal dobré vzťahy s inými ľuďmi

Dotazník SHSC

Uveďte nakoľko každé z tvrdení vyjadruje, čo je pre Vás typické

Snažím sa starať o svoje zdravie

Snažím sa spoliehať sa v prvom rade na seba

Dávam si pozor, aby som sa nezranil

Snažím sa pozerať sa na seba pozitívne

1          2          3          4          5

vôbec

nie

veľmi

 

Snažím sa byť pozitívne naladený

Dávam si pozor, aby som neochorel

Dbám o to, aby som sa dobre vyspal

Snažím sa hľadať pozitíva aj v mojich neúspechoch

Snažím sa o to, aby môj život mal zmysel

Snažím sa rozvíjať svoj potenciál

Snažím sa mať pod kontrolou svoje prostredie

Snažím sa byť pozitívne naladený

Snažím sa porozumieť problémom iných ľudí

Snažím sa, aby to, čo robím, bolo v súlade s mojimi zásadami

Snažím sa využívať to, čo mi moje okolie ponúka

Snažím sa ísť za svojimi cieľmi

Snažím sa porozumieť problémom iných ľudí

Snažím sa mať dobrú náladu

Snažím sa využívať svoje schopnosti

Starám sa o svoj chrup

Starám sa o hygienu celého tela

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zúčastniť na výskume realizovanom Katedrou psychológie v Košiciach. Našim záujmom je zistiť základné spôsoby, akými sa o seba starajú profesionáli pracujúci na náročných pozíciách.

                                                                              Vopred ďakujeme za spoluprácu!

                                                                     (Výskum je podporený grantovou komisiou VEGA 1/1258/12)

ste

vo veku

rokov

pracujete ako

ste

rokov v službe

Vaša výška

Vaša váha

cm

kg